Våra tjänster

Vi utför alla förekommande plåtslageriarbeten i branschen t.ex. band och skivtäckning, garneringsarbeten samt fasadarbeten.
Vi arbetar i material så som koppar, zink, aluminium och lackad stålplåt.

Vi monterar taksäkerhet, snörasskydd, gångbryggor och andra skyddsanordninga så att säkerheten är god på taket.

  Bandtäckning  

Planplåt som falsas och läggs på taket 

  Skivtäckning  

Planplåt som falsas och läggs på vägg

  Vindskivor  

Plåt som monteras på vindskivan 

  Vattenavrinning  

Montage av hängrännor, stuprör etc.

  Fönsterinklädnader  

Inklädnader av fönster ex. fönsterbleck

  Skorstensbeslag/huvar  

Inklädnad av skorstenar och huvar

  Taksäkerhet  

Montage av skyddsanordningar